Only Whiskey
Eskişehir'de sıradan bi okulda farklı bi gitarist. Viski manyağı, metal müzik fanı. Arada bi de rock ve blues dinleyen, koyu Yavuz Çetin fanı olan, Yavuz Çetin kimdir diye soran insanlardan nefret eden bi insan..
Home   ×       ×   Ask the go

3 aya rapunzel olucam galiba :(((((

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter